Historie

St. Bedrijvencentrum 'de HOEKSEIZE'

St. Bedrijvencentrum 'de HOEKSEIZE'

  • Stacks Image 102
  • Stacks Image 105
  • Stacks Image 108
  • Stacks Image 111
  • Stacks Image 123
  • Stacks Image 126
Stacks Image 77

Historie

Aanleiding en start in 2000 van Stichting 'de Hoekseize', was dat er voor starters of kleinere ondernemers weinig of zeer beperkte mogelijkheden waren om een stuk(je) bouwgrond te bemachtigen om een bedrijfsgebouw te realiseren. De 'Hoekseize' kon met zogenaamde 5B gelden een gebouw realiseren waarin toen primair startende ondernemers tegen een aantrekkelijke huur hun start konden maken.
Voormalig burgemeester van Nijefurd, J.W. van Boekhoven schreef onderstaand stuk voor de Stichting bij de oprichting:

“Bedrijvig Workum

Langzamerhand is het een begrip geworden, wanneer er over de A7 zone gesproken wordt. Hiermee wordt dan bedoeld de wegader van de Afsluitdijk, via Heerenveen naar Groningen. Voor de Friese economie verloopt de economische ontwikkeling voorspoedig maar blijft toch nog achter bij de nationale gemiddelde. Door aanwijzing van zogenaamde economische kernzones, waarvan de A7 zone er een voorbeeld is, worden economische activiteiten geclusterd.

De gemeente Nijefurd, waaronder Workum, valt buiten de economische kernzones en zal grotendeels zijn eigen koers moeten varen. Om niet in de grootschalige bedrijfsontwikkeling te gaan participeren maar in de behoefte van de passende kleinschaligheid te voorzien, ligt aan de N359 tussen Leeuwarden en Lemmer een bedrijventerrein, dat logistiek gezien een zeer goede ligging heeften op lokaal niveau zijn uitstraling heeft.
Om kansen te bieden aan startende ondernemers en actief werkgelegenheid te stimuleren, is mede met overheidsinspanningen een bedrijfsverzamelgebouw gesticht, waarin een startende ondernemer zich prima kan ontwikkelen.

Het productiemilieu kent veel positieve factoren, waaronder de relatief goede ligging ten opzichte van Midden en West Nederland, de aanwezige ruimte en het gunstige woon- en leefklimaat. Kortom een plek waar lokaal geörienteerde bedrijven werkruimte kunnen vinden.”


J.W. Boekhoven, burgemeester gemeente Nijefurd.
Stacks Image 98